Misją naszego teatru jest nieprzerwana realizacja wartościowych projektów artystycznych, które przynoszą satysfakcję naszym widzom. Beneficjentami działalności teatru Scena Polonia są dzieci, młodzież i dorośli. Zaspakajamy ich potrzeby kulturalne i rozbudzamy twórczo. Bezustannie dbamy o dialog z nasza publicznością, proponując jej ciekawy repertuar, w którym znajdują się najważniejsze pozycje literatury polskiej, i światowej. Promowanie kultury i tradycji polskiej w Ameryce poczytujemy sobie za honor i powinność.
Poprzez teatr, chcemy wzmacniać tożsamość Polonii amerykańskiej, łączyć pokolenia. Scena Polonia, na stałe współpracuje ze Studiem Teatralnym Modjeska, szkołą, która rzetelnie kształci kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. Edukacja teatralna powinna być integralną częścią wychowania we współczesnym świecie. Pozwala ona wychować przyszłego aktywnego, wrażliwego odbiorcę sztuki, a także pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną każdego dziecka. Studio Teatralne Modjeska, to doskonałe zaplecze dla naszego teatru. Studenci wystepując na scenie obok zawodowych aktorów, mogą szlifować swój aktorski warsztat, oraz konfrontować z publicznością.

Realizując swoje cele współdziałamy również z placówkami oświatowymi, uczelniami, instytucjami kultury i mediami, inspirujemy do wspólnych działań, a zaparaszając do współpracy zespoły zarówno polskie jak i zagraniczne, udowadniamy, iż sztuka nie zna granic!

Nasze cele:

  • Kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez promowanie polskiej kultury, historii, języka, oraz tradycji w USA

  • Wzbogacenie życia kulturalnego Polonii amerykańskiej o kulturę wysoką, proponując wydarzenia na wysokim poziomie arystycznym

  • Integracja społeczności polonijnej

  • Utrwalanie związków Polonii z Polską poprzez krzewienie polskiej kultury, historii i języka

  • Działalność edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych